Info@apemar.be

   

All kind of metal works.

Gangway repair
Small repairs and exchanges on the gangway

 

 

Jib rest repair
Repair was done after closing cargo hall below and during unloading other cargo halls.

 

 

 

Steel doors

 

 

 

Crane Repair

 

Replacement compensator main engine.
Compensator of main engine funnel was exchanged during cargo operations, so no sailing time was lost.

 

  

     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle soorten metaal werken.

Gangway reparatie.
Kleine reparaties en vervangingen van de gangway..

 

 

Jib rest reparatie.
Reparatie werd gedaan na het sluiten van de lading ruimte beneden en tijdens het lossen van andere goederen.

 

Stalen deuren

 

 

Kraan Reparatie

 

Vervanging compensator hoofdmotor.
Compensator van de hoofdmotor-luchtafvoer werd uitgewisseld tijdens cargoactiviteiten zodat er geen vaartijd verloren ging. .

  

     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les types de travail des métaux.

Réparation de passage
Des petites réparations et le remplacement de la passerelle.

 

 

Réparation Jib rest.
La reparation se faite après fermeture de l’espace de chargement et pendant le déchargement des autres merchandises.

 

 

Les portes en acier.

 

 

Réparation de grue.

 

Remplacement du compensatuer de moteur principal.
Ce remplacement se fait pendant les opérations de fret afin que vous ne perdez pas d’horaires d’appareillage.